Deelnemende organisaties platform zorgvrijwilligers

 

Vraag en behoefte 

Met dit convenant onderschrijven de organisaties om de komende jaren hun kennis in te zetten voor een optimale ondersteuning aan mantelzorgers en zorgvrijwilligers. De convenantpartners onderschrijven dat het ondersteuningsaanbod altijd uit moet gaan van de vraag en behoefte van de mantelzorger in relatie tot de zorgvrager en de betrokken instantie(s). Naast de aandacht voor optimale mantelzorgondersteuning in onze stad zal er aandacht zijn voor het thema zorgvrijwilligers. Voor het behouden van de zorgvrijwilliger is een goede ondersteuning en informatieoverdracht belangrijk en noodzakelijk. "We achten het van belang gezamenlijk praktische oplossingen ter hand te nemen, kennis te delen en vooral ook het uitwisselen van ontwikkelingen, ervaringen en actuele thema’s," aldus Michel Langereis, manager bij Welzijn Lelystad.

Respijtzorg

Een belangrijk thema dat de komende tijd in ieder geval opgepakt zal worden, is Respijtzorg. Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de mantelzorg met het doel om de mantelzorger even vrijaf te geven. Als mantelzorger is het goed om soms eens even uit te rusten of je zelf op te laden, waardoor de zorg beter volgehouden kan worden. De mogelijkheden die daarvoor bestaan, zijn vaak onbekend en onoverzichtelijk. De betrokken organisaties hebben hier al het nodige overzicht in aangebracht en willen dit middels hun samenwerking nog verbeteren.

De samenwerkingsafspraken zijn ondergebracht in het Convenant Informele Zorg

Hierbij zijn de volgende organisaties betrokken: