Definitie zorgplatform

Wat is het platform zorgvrijwilligers?

Het platform zorgvrijwilligers is een overkoepelend samenwerkingsverband van aangesloten organisaties. Er wordt kennis gebundeld en met elkaar op verschillende gebieden ontwikkelingen gesignaleerd, gecommuniceerd en afspraken gemaakt. Het platform heeft een digitale plaats binnen Lelystad Doet.Het Platform Zorgvrijwilligers focust zich op een bijzondere tak binnen het gehele aanbod van vrijwilligerswerk in lelystad. Namelijk de zogenaamde zorgvrijwilligers in de informele zorg. 

  • De ‘informele zorg’ is alles wat niet onder de betaalde zorg valt. Bij informele zorg wordt gekeken wat familie, vrienden, buren, mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen betekenen voor iemand. Dus mensen die vrijwillig een ander langere tijd en met regelmaat helpen. Het werk dat je kunt doen als zorgvrijwilliger is heel divers en breed. Iedereen kan zorgvrijwilliger worden, van 20-jarige student tot aan 70-plusser. De verbinding tussen informele en betaalde zorg is belangrijk, omdat iemand op deze manier zo optimaal mogelijk ondersteund wordt. 

Door alle wetswijzigingen zijn we steeds meer op elkaar aangewezen. Er zullen veel meer vrijwilligers nodig zijn, juist in de informele zorg. We hebben als betaalde en informele zorgorganisaties onze krachten gebundeld. Zo kunnen we het brede scala aan aanbod dat wij leveren goed zichtbaar te maken voor de stad en om elkaar te versterken. We willen de kwaliteit van de informele zorg verbeteren door samen te werken, van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Daarnaast willen we met elkaar de belangen van de informele zorg behartigen. Middels de samenwerking binnen het platform willen we het jou makkelijker maken om een passend project te vinden, passend bij jou als persoon.

De samenwerkingsafspraken zijn ondergebracht in het Convenant Informele ZorgDe betrokken organisaties bij het convenant zijn: gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad, WMO raad sociaal domein, Kwintes, Coloriet, Triade – Vitree, Woonzorg Flevoland, Mee IJsseloevers, InteraktContour, Philadelphia, Respijthuis Lelystad, Huisartsen, IDO, CMO Flevoland, Icare en Humanitas.