Kennisbank artikel

Zoek in onze kennisbank

Wie gaat de sponsors werven?

Geplaatst op: 20 april 2020
Organisatie: Vrijwilligerscentrale Welzijn Lelystad
Platform:
  • Sport
Categorie:
  • Overige informatie
Het is een dilemma waar veel verenigingen mee worstelen: wie gaat er voor ons sponsors werven?

Een Voorzitter en een Penningmeester zijn meestal wel snel gevonden, maar voor de ‘vacature’ van Sponsorwerver is meestal een stuk minder animo. Dat is niet verwonderlijk omdat sponsorwerving veel tijd kost en je ook goed tegen teleurstellingen moet kunnen. Maar sponsors werven doe je niet alleen maar met het hele Bestuur. De vraag zou dus niet moet zijn: ‘wie gaat de sponsors werven’, maar: ‘hoe gaan wij sponsors werven’?

Manusje van Alles

Een goede sponsorwerver moet vanzelfsprekend over een goed zakelijk netwerk beschikken. Op deze kwaliteit worden de meeste sponsorwervers dan ook uitgezocht. Het is een belangrijke kwaliteit, maar een goed netwerk is niet zaligmakend. Het heeft namelijk weinig waarde als je geen goed sponsorvoorstel kunt overleggen. Om dat te kunnen doen moet je over aanmerkelijk meer kwaliteiten en kennis beschikken. Creativiteit is een minstens zo belangrijke eigenschap, evenals ‘schrijfvaardigheid’, een goed intern netwerk, kennis over de financiën en weten wat de mogelijkheden binnen de vereniging zijn. Kortom: je zoekt eigenlijk een Manusje van Alles. En omdat dit wel heel veel gevraagd is van één vrijwilliger is het daarom aan te raden om als team sponsors te zoeken, en ieder bestuurslid een bijdrage te laten leveren.

De Penningmeester

De Penningmeester moet binnen de Sponsorcommissie aangeven waar er behoefte aan is. Naast geld kunnen dat bijvoorbeeld ook voorzieningen betreffen. Het is van belang dat de Penningmeester een goed overzicht heeft van alle uitgaven van de vereniging. Het is namelijk altijd makkelijker om sponsors in natura te vinden, dan sponsors te vinden die geld willen geven.

De Voorzitter

De Voorzitter is het gezicht van de vereniging en moet daarom een prominente rol vervullen in de Sponsorcommissie. Bij het bedenken van tegenprestaties moet de Voorzitter aangeven wat er mogelijk is en vooral ook wat er niet mogelijk is. Hij of zij moet daarbij de belangen van alle ‘stakeholders’ van de vereniging afwegen. Beloftes die de Sponsorwerver later doet moeten ook nagekomen kunnen worden. De Voorzitter moet daarom een faciliterende rol vervullen. Het ontvangen van (potentiele) sponsors behoort daar ook toe.

De Secretaris/ Communicatiemedewerker

Een cruciale rol bij het werven van sponsors vervult de Secretaris en/of Communicatiemedewerker van de vereniging. Hij of zij moet er voor gaan zorgen dat alle leden straks op de hoogte zijn van de komst van de nieuwe sponsor, en dat ze er ook enthousiast over zullen zijn. De Secretaris moet daarnaast zorgen voor voldoende beeld- en achtergrondmateriaal over de vereniging die de Sponsorwerver kan gebruiken om de vereniging zo goed mogelijk te kunnen presenteren. Ook het verstrekken van profielen van de leden van de vereniging is een taak van de Secretaris.

De Sponsorwerver

Tot slot is er de Sponsorwerver zelf. Hij of zij vervult een coördinerende rol en maakt aan de hand van de input van het Bestuur een sponsorvoorstel. De Sponsorwerver is het eerste aanspreekpunt voor nieuwe en bestaande sponsors en benadert proactief bedrijven. De Sponsorwerver weet wat er leeft binnen de vereniging, kent de unieke eigenschappen van de vereniging en haar leden, en kan dit met veel enthousiasme overbrengen. Tot slot heeft de Sponsorwerver een goed inzicht in de doelgroepen en marketing van de bedrijven die hij of zij gaat benaderen en weet daar ook passende en unieke tegenprestaties voor te bedenken.

Dit artikel is geschreven door Danny de Graaf.


Informatie

Website: https://www.sponsit.nl/sponsortips/voorbereiding/wie-gaat-de-sponsors-werven

Filteren

  • Categorieën
Toepassen