Kennisbank artikel

Zoek in onze kennisbank

Vrijwilligerswerk bij commerciële organisatie

Geplaatst op: 22 april 2020
Organisatie: Vrijwilligerscentrale Welzijn Lelystad
Platform:
  • n.v.t.
Categorie:
  • Overige informatie
Iedereen die onbetaald bij een organisatie met winstoogmerk actief is, is geen vrijwilliger volgens de overheid.

Gevolg is dat diegenen niet onder de vrijwilligersverzekering vallen en ook geen gebruik kunnen maken van de belastingvrije vrijwilligersvergoedingregeling. Elke betaling wordt gezien als inkomen waarover inkomstenbelasting betaald moet worden.

In de Wet op de loonbelasting wordt onder vrijwilliger verstaan: degene die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een organisatie zonder winstoogmerk. Met andere woorden: iemand die onverplicht en onbetaald arbeid verricht voor anderen in georganiseerd verband bij een organisatie die verplicht vennootschapsbelasting betaald, is voor de overheid geenvrijwilliger maar een onbetaalde werknemer. Dat geldt voor alle bedrijven, familiebedrijven en organisaties met een winstoogmerk, die geen ANBI zijn en geen sportvereniging en sportstichting zijn


Informatie

Website: https://www.nov.nl/themas/wettenenregels/dossiers/vrijwilligerswerk+bij+commerciele+organisatie/default.aspx

Filteren

  • Categorieën
Toepassen