Kennisbank artikel

Zoek in onze kennisbank

Belastingdienst introduceert formulier afzien vergoeding in 2021

Geplaatst op: 11 mei 2021
Organisatie: Vrijwilligerscentrale Welzijn Lelystad
Platform:
  • n.v.t.
Categorie:
  • Overige informatie
Als je organisatie een financiële vergoeding geeft aan een vrijwilliger, dan kan hij of zij daar van af willen zien. Onder voorwaarden is die vergoeding als gift aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting, dit was al zo. Maar de Belastingdienst heeft nu een formulier hiervoor, zodat je organisatie kan bevestigen dat de vrijwilliger afziet van zijn of haar vergoeding.

Werkt je organisatie met vrijwilligers, dan kun je een (financiële) vrijwilligersvergoeding geven. Deze vergoeding voor vrijwilligers moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ziet een vrijwilliger af van een vergoeding waar hij wel recht op had, dan kan hij een bedrag in aftrek brengen als gewone gift. Het drempelbedrag voor een gewone gift is 1% van je drempelinkomen(het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting) met een minimum van € 60. Het bedrag boven deze drempel komt voor aftrek in de inkomstenbelasting in aanmerking. Er geldt een maximum van 10% van het drempelinkomen. Voor culturele ANBI’s is de regeling ruimer. Deze vrijwilligers mogen de gift verhogen met 25% tot een maximum van € 1.250. Om van deze aftrek te profiteren, moet de vrijwilliger wel een vrijwilligersverklaring van je organisatie hebben.

Je organisatie vult deze verklaring in, zodat het voor de Belastingdienst duidelijk is dat de vrijwilliger afziet van een vergoeding. Met de vrijwilligersverklaring geeft je organisatie aan dat:

  • de Belastingdienst je organisatie heeft aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI);
  • de genoemde persoon voor je organisatie als vrijwilliger heeft gewerkt;
  • de vrijwilliger recht heeft op een vergoeding voor het verrichten van de werkzaamheden;
  • je organisatie bereid is om de vergoeding aan de vrijwilliger te betalen en dat er ook voldoende financiële middelen zijn;
  • dat de vrijwilliger heeft aangegeven dat hij in dat jaar afziet van het recht op uitbetaling van de vergoeding.

Informatie

Website: https://www.vrijwilligersaanzet.nl/2021/05/08/formulier-belastingdienst-afzien-van-vergoeding-in-2021/

Filteren

  • Categorieën
Toepassen