Vrijwilligerscentrale Welzijn Lelystad nieuws

Opbouwwerkers Anna en Annica zijn er ook voor bewoners Lelycentre

10 augustus 2020

Opbouwwerkers Anna en Annica zijn er ook voor bewoners Lelycentre Anna Schraa en Annica Bijma zijn opbouwwerker in stadsdeel Noordoost. Het Lelycentre maakt daar deel vanuit. Opbouwwerkers zijn het aanspreekpunt in de wijk voor bewoners die vragen en/of ideeën hebben over hun wijk. Veel bewoners zouden graag wat doen in en met hun buurt. Van ontmoeten en bewegen tot samen iets organiseren. De opbouwwerkers denken graag mee over wat nodig is om ideeën om te zetten in actie.

 

Bakfiets

“Wellicht heb je ons al met de bakfiets zien staan?,” schrijven zij. “Op 30 juni jl. stonden we met onze bakfiets in het winkelcentrum van het Lelycentre. Op 20 juli stonden we met dezelfde bakfiets bij Parkzijde/Markstraat. Daar hebben we veel bewoners gesproken over hun woonbeleving en hun ideeën voor de wijk. Regelmatig hoorden we dat bewoners er prettig wonen. Enkele bewoners geven aan dat zij zich onveilig voelen in het park. Ook hebben we gesproken over de ervaringen van bewoners met de tijdelijke dag- en nachtopvang van het Leger des Heils.”

Korte lijntjes

“Deze ervaringen bespreken wij met de betreffende persoon/instanties. Een antwoord koppelen wij altijd terug. We hebben korte lijntjes met onder andere het sociaal wijkteam, de buurtconciërges, gemeente, woningcorporatie, wijkagent, instanties in de stad en de wijk. Dus ook als je een vraag of probleem hebt, je zorgen maakt over je eigen situatie of die van een buurtbewoner kun je bij ons als opbouwwerkers terecht.”

Lees hier het hele artikel.