Vrijwilligerscentrale Welzijn Lelystad nieuws

OP 1 juli 2021 treedt WBTR in werking.

3 mei 2021

OP 1 juli 2021 treedt WBTR in werking. Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ('WBTR') in werking. Hierdoor veranderen sommige regels voor bestuurders van verenigingen. Op deze pagina vind je een toelichting op deze wet door middel van vragen (en antwoorden) en een stappenplan. We leggen uit wat de wet precies inhoudt, wat er verandert en wat je als bestuurder de komende periode moet gaan doen.

De WBTR is een wet die op 1 juli 2021 in werking treedt. In 2016 werd hij al aangekondigd. Sindsdien is er in de wet veel aangepast en gewijzigd. Pas in 2020 vond de Tweede Kamer de wet goed en duidelijk genoeg om in werking te laten treden.

Met de WBTR verandert er een aantal dingen in de wet voor bestuurders van verenigingen en stichtingen. De wetgever vond de wet daarover nog niet duidelijk genoeg was.

Voor bestuurders van BV’s en NV’s zijn de taken en verplichtingen al wel duidelijk opgeschreven in de wet. De WBTR probeert die regels zoveel mogelijk te uniformeren. Dat betekent dat de regels voor bestuurders van verenigingen en stichtingen zoveel mogelijk gaan aansluiten bij de regels voor bestuurders van BV’s en NV’s. Dit is allemaal bedoeld om te kwaliteit van het besturen te verhogen.

Klik hier naar ons artikel in de kennisbank voor meer informatie.