Lelystad helpt Oekraine

 

De oorlog in de Oekraine treft ons allemaal. Ook in Nederland ondervinden wij de gevolgen van deze verschrikkelijke oorlog. Toch zijn de gevolgen voor ons beperkt als je kijkt naar de gevolgen voor de bevolking van Oekranie. Vele Nederlanders beseffen dit en doen van alles om de mensen uit Oekraine te helpen.

Er zijn duizenden initiatieven in Nederland en ook in Lelystad zijn er al vele vrijwilligers actief. 

Het is voor nu vooral belangrijk om te kijken hoe we alle kennis en enthousiasme zo goed mogelijk inzetten. 

Wilt u ook helpen? Dat is natuurlijk fantastisch.

U kunt een mail sturen naar [email protected]  Vermeld de volgende zaken in uw mail:

Voornaam en achternaam :
geboortedatum of leeftijd :
Email :
Telefoon:
Eventueel adres:
Spreekt u naast het Nederlands ook nog andere talen?
Waar zou u mee kunnen/willen helpen? 

Wij registreren uw gegevens. Wanneer er meer duidelijkheid is waar wij vrijwilligers voor nodig hebben ontvangt u van ons een bericht. 

Bij het mailen naar dit emailadres geef je toestemming dat je gegevens worden verwerkt door Stichting Welzijn Lelystad en gedeeld met partijen die op zoek zijn naar vrijwilligers om de vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Deze partijen zijn gelimiteerd tot Stichting Welzijn Lelystad en Gemeente Lelystad. Om de privacy en vertrouwelijkheid van de je gegevens te beschermen, worden hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 


The war in Ukraine affects us all. We are also experiencing the consequences of this terrible war in the Netherlands. Yet the consequences for us are limited if you look at the consequences for the population of Ukraine. We realize this all too well and therefore are massively committed to help.

There are thousands of initiatives in the Netherlands and many volunteers are already active in Lelystad.
For now, it is important to see how we use all our knowledge and enthusiasm in such a good manner.

Would you like to help too? That is of course fantastic. Send an email to [email protected] Please include the following in your email:

First name and surname :
Date of birth or age :
E-mail :
Address:
Do you speak other languages besides Dutch?
What could/will you help with?

We register your data. You will receive a message from us when there is more clarity about what we need volunteers for.

By emailing this email address, you give permission for your data to be processed by Stichting Welzijn Lelystad and shared with parties that are looking for volunteers to receive refugees from Ukraine. These parties are limited to Stichting Welzijn Lelystad and the municipality of Lelystad. Appropriate technical and organizational measures are taken to protect the privacy and confidentiality of your data.