Organisatie

Over Bureau LWPC

Bureau LWPC verbindt mensen. We realiseren projecten die ervoor zorgen dat mensen die in moeilijke situaties verkeren, daadwerkelijk geholpen worden - soms vanuit de expertise van ons eigen team, maar ook door hen te koppelen aan de juiste andere organisaties. Het gaat daarbij om mensen met een te klein sociaal netwerk; om hen die langdurige eenzamheid ervaren; om mantelzorgers; om jongeren die meer richting nodig hebben of om sociaal professionals die support kunnen gebruiken.

Wij werken in opdracht van gemeenten, welzijnsorganisaties of vanuit maatschappelijke doelstellingen die wij onszelf stellen. We ontwikkelen concepten op maat, rollen deze uit, meten resultaten, en schaven daar waar nodig bij. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met bestaande initiatieven en vullen aan wat er nog niet is, maar wel zou moeten zijn.