Organisatie

Over Buurtvoorlichters

Bewoners ervaren de mondelinge informatie doorgaans als een goede service. Buurtvoorlichters zijn daarom ook welkome gasten in de buurt.

Het project Buurtvoorlichters heeft drie doelstellingen:

  • bewoners goed op de hoogte brengen van war er speelt in de omgeving en hen er bij te betrekken;
  • de gemeente en andere organisaties bereiken doelgroepen die ze zelf niet of moeilijk bereiken; en
  • buurtvoorlichters doen werkervaring op en hebben een opstapje naar een andere baan.