Organisatie

Over Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

BGBF is de antidiscriminatievoorziening van Lelystad, behandelt klachten en meldingen over ongelijke behandeling wegens o.a. ras, herkomst, leeftijd, sekse, seksuele gerichtheid, godsdienst, politieke overtuiging en handicap/beperking. Ook geeft BGBF gastlessen en trainingen over vooroordelen, pesten en hoe uitsluiting te voorkomen. BGBF werkt voor de 6 gemeenten in Flevoland.