Organisatie

Over Stichting Mentorschap Noordwest en Midden

Een mentor is wettelijk vertegenwoordiger op het vlak van verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. Stichting Mentorschap wordt benoemd door de rechtbank wanneer er in de familie of sociale omgeving geen (geschikte) persoon is die de rol van wettelijk vertegenwoordiger op zich kan nemen.