Organisatie

Over Stichting Zeekadetkorps Lelystad

Het Zeekadetkorps Nederland, waarbij Zeekadetkorps Lelystad is aangelsoten, heeft als doelstelling bij de Nederlands jeugd belangstelling te wekken en te onderhouden voor de scheepvaart. Het ZKK Lelystad biedt jongeren van 11-24 leuke wekelijkse activiteiten en maakt daarbij gebruik van een eigen schip. De organisatie is er op ingericht de leden een heldere structuur te bieden. De feitelijke organisatie van de wekelijkse bijeenkomsten en de te organiseren (vaar)kampen, berust bij de Stafleden. Een groep van vrijwilligers, meestal ouderen en ex-varensgasten, draagt specifieke kennis over aan de jeugd op het gebied van techniek (motoren en elektra), navigatie en logistiek. Gedurende de jaren dat de jongeren doorbrengen bij een Zeekadetkorps doorlopen zij (spelenderwijs) een opleidingstraject. Daarbij kunnen zij, na verloop van tijd, kiezen welke richting ze willen volgen: operationeel (varen, scheeponderhoud), techniek (machinekamer) of logistiek (bevoorrading en catering)