Organisatie

Over Stichting Paarden Platform Lelystad

Als belangenvertegenwoordiger van alle paardensporters zet het PPL zich actief en constructief in voor een veilig, goed onderhouden en aaneengesloten ruiter/menner routenetwerk in Lelystad. Het PPL is de gesprekspartner voor de Gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer en wordt hierbij gesteund en geadviseerd door de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie).

De gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer zorgen voor het periodiek groot onderhoud aan de bossen, inclusief de men- en ruiterpaden. Het regelmatig klein onderhoud om de ruiterpaden en – routes begaanbaar te houden moeten de gebruikers zelf regelen. Het PPL coördineert deze werkzaamheden. Het begaanbaar houden van de paden kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Wil je gebruik (blijven) maken van de ruiterpaden help dan mee en geef je op als vrijwilliger!