Organisatie

Over Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)

Maatschappelijke Dienstverlening (MDF) helpt mensen (weer) grip te krijgen op hun leven door hen te leren zo zelfstandig mogelijk te functioneren in relaties en samenlevingsverbanden die voor hen van belang zijn. MDF doet dit door hulp- en dienstverlening vanuit onder meer maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, schuldhulpverlening, schuldpreventie, schoolmaatschappelijk werk, beschermingsbewind, ed. Naast professionele hulpverleners zet MDF ook gekwalificeerde vrijwilligers in als er vraag is naar praktische ondersteuning en makkelijk toegankelijke hulp. De vrijwilliger is een maatje of een onpartijdige derde partij die meedenkt. De relatie met de vrijwilliger is gelijkwaardig, wat een gesprek makkelijk maakt. Door de tijd die de vrijwilliger met u doorbrengt ontstaat al snel een gevoel van saamhorigheid en vertrouwdheid. Elk vrijwilligersproject wordt begeleid door een professionele coördinator.

Bij MDF in Lelystad zijn de volgende vrijwilligers actief:

  • Vrijwilligers geldzaken
  • Vrijwilligers financieel spreekuur
  • Vrijwillige ouderenadviseurs