Organisatie

Over Stichting SurAnt

Stichting SurAnt is een vrijwilligersorganisatie die mensen tijdens en na detentie helpt bij de terugkeer in de maatschappij. Wij bieden ondersteuning bij het op orde brengen van de vijf leefgebieden (wonen, werk, schulden, zorg en regelzaken). Wij vinden het belangrijk dat mensen een nieuwe kans krijgen op een leven van plezier, geluk en overvloed. Voor gedetineerden en ex-gedetineerden is dat niet altijd vanzelfsprekend en daar wil stichting SurAnt een verandering in brengen.