Organisatie

Over Amethist Verslavingszorg Flevoland

Amethist verslavingszorg streeft ernaar om, de verslaving, bijkomende psychiatrische/lichamelijke problemen én het sociaal-maatschappelijk functioneren in samenhang te benaderen, samen met de cliënt. Wanneer sprake is van een ernstige vorm van verslaving, wordt totale abstinentie geadviseerd. Amethist Verslavingszorg heeft hiervoor een breed behandelaanbod vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader met een systeemgerichte benadering. Hierbij kan samen met cliënt, een partner, familielid of hulpverlener of alleen met de cliënt gezocht worden naar alternatieven voor verslaving. Bekrachtigen wat goed gaat en respectvol en op gelijke voet met elkaar omgaan is belangrijk in de benadering. Amethist neemt samen met andere organisaties haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, bij acute en chronische verslavingsproblemen en biedt begeleiding gericht op stabilisatie en herstel en medische begeleiding. Daarnaast biedt Amethist binnen de medische begeleiding een specifiek  opiaten-/methadonbehandeling gericht op zowel onderhoud als afbouw.