Organisatie

Over Stichting Landschapsbeheer Flevoland


Logo Stichting Landschapsbeheer FlevolandWe bezitten geen eigen natuurterreinen zoals het Flevolandschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Om onze doelstelling te bereiken werken we samen met agrariërs, particulieren, bedrijven, verenigingen, stichtingen, gemeenten, waterschap, Provincie, Rijkswaterstaat én met de genoemde natuurbeheerorganisaties. Met deze terreineigenaren zetten we ideeën om in projecten die aansluiten bij bestaand overheidsbeleid of een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van nieuw overheidsbeleid. Ook begeleiden we de uitvoering van deze projecten in het veld.