Organisatie

Over Kinderbehandelcentrum Triade Vitree

Kinderbehandelcentrum Lelystad is een ontwikkelingsgerichte dagbegeleiding voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Het vindt plaats in groepen van 6 - 9 kinderen.
Bij de groepsindeling is rekening gehouden met de behoeften van de kinderen, de ontwikkelingsmogelijkheden en de leeftijd. Groepsleiding zorgt voor een pedagogisch klimaat waarin de persoonlijke relatie van groepsleiding met het kind de basis vormt voor de begeleiding.