Organisatie

Over Stichting Leergeld Lelystad

Logo Stichting Leergeld LelystadLeergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is: "Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen". De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.

Voor de periode 2017-2021 heeft Leergeld Nederland het Meerjarenbeleidsplan "Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit!" ontwikkeld.