Organisatie

Over SPEL e.o.

Logo SPELSPEL staat voor: Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (en omstreken).
De stichting biedt kinderen die vanwege hun achterstand en/of handicap op het gebied van motoriek, spraak/taalontwikkeling of zintuiglijke ontwikkeling of een kwetsbare gezondheid niet kunnen deelnemen aan regulier peuterspeelzaalwerk /kinderopvang of daar niet tot hun recht komen, een eigen peuterspeelzaal met een aangepast aanbod.