Organisatie

Over Kinderopvang de Roezemoes

Buiten de dagelijkse verzorging stimuleert de omgeving kinderen om zich zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen. Ook biedt het pedagogisch klimaat waar kinderen bewust worden van maatschappelijke gangbare normen en waarden. Het is van belang dat kinderen uitgroeien tot evenwichtige, sociale, zelfstandige kinderen die een positief gevoel van eigenwaarde hebben. Kinderopvang de Roezemoes werkt vanuit die visie en is van mening hieraan een eigen, belangrijke bijdrage te kunnen leveren.