Organisatie

Over Clientenraad/Adviesraad Sociaal Domein Lelystad

De raad heeft maximaal 14 leden en levert een op kennis en ervaring gebaseerde bijdrage aan het beleid van de gemeente op het brede terrein van het sociaal domein. Dit gebeurt door gevraagde en ongevraagd adviezen aan het College van B&W en soms aan de gemeenteraad.

Waar nodig/mogelijk maakt de raad gebruik van achterbanraadplegingen en themabijeenkomsten.

De raad vergadert eenmaal per maand ‘s ochtends op de derde woensdag van de maand. Daarnaast zijn er ter voorbereiding van adviezen soms werkgroepvergaderingen