Organisatie

Over GROENGRIJS

De Vereniging Groengrijs maakt personenvervoer mogelijk door een touringcar ter beschikking te stellen aan haar leden. De Vereniging Groengrijs stelt het lidmaatschap open voor sociaal-maatschappelijke organisaties in het bijzonder zorgcentra, buurthuizen en organisaties ten behoeve van gehandicapten.

Met het ter beschikking stellen van de touringcar beoogt de Vereniging Groengrijs haar leden in staat te stellen vervoer te organiseren ten behoeve van haar bewoners (zorgcentra), aan haar zorg toevertrouwde personen (gehandicaptenzorginstellingen), buurtbewoners (buurthuizen) etc. met het doel isolement te voorkomen en sociale cohesie te bevorderen.