Organisatie

Over Vrouwen Activiteiten Centrum - Lelystad

Door de activiteiten worden allochtone vrouwen geholpen met hun emancipatie en integratie in de Nederlandse samenleving. Aan de andere kant, krijgt tegelijkertijd de Nederlandse samenleving inzicht en contact met de leefwereld van deze vrouwen en hun gezinnen. Hierdoor wordt verbondenheid gestimuleerd, en ontstaan er crossverbindingen en netwerken. Integratie, participatie, motivatie en emancipatie zijn de kernwoorden van Stichting VAC.