Organisatie

Over FNV Lokaal Lelystad

Dit is wat lokale netwerken doen:
Beïnvloeding van het sociaal beleid in gemeentes. Daarvoor gaan kaderleden van het lokale netwerk in gesprek met wethouders in de gemeente.
Organiseren van themabijeenkomsten en vakbondscafés over actuele onderwerpen én zorgen voor het huldigen van jubilarissen.
Houden van spreekuren voor leden over werk & inkomen, re-integratie, loopbaanadvies en belastingservice.