Organisatie

Over Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingen zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. We zetten ons in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen, die in een kwetsbare positie verkeren.