Organisatie

Over Stichting Kruidenluiden

Stichting Kruidenluiden

Mensen, kruiden en natuur met elkaar verbinden.

Om goed en gezond te kunnen leven hebben we de natuur nodig. Vroeger leefde de mens samen met de natuur: zelfs in de dorpen en steden waren tuinen. Kruiden speelden een belangrijke rol in het bestaan van de mensen als voeding en medicijn. Wat we ons nu steeds meer realiseren is dat groen in de omgeving goed is voor het welbevinden van de mens.
Tijdens de wederopbouw is er een grote verandering in gang gezet: grootschalige landbouw (monocultuur), industrialisatie, vergroten van de steden met weinig ruimte voor natuur en de opkomst van de reguliere, chemische medische gezondheidszorg. Dit heeft ons gebracht tot waar we nu zijn, een welvarend land.
Nu ontdekken we langzaam maar zeker dat deze ontwikkeling ook zijn keerzijde heeft en dat het niet zomaar door kan gaan. Het natuurlijk evenwicht is verstoord en is ten koste gegaan van de natuur en onze eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid. De welvaartsziekten groeien enorm en de natuur heeft zwaar te lijden onder vervuild milieu en afname van de biodiversiteit.
Het is tijd voor veranderingen: weer plaats maken voor de natuur en onze gezondheid in evenwicht brengen. Kruiden kunnen hierin een sleutelrol spelen, zij vergroenen de steden, versterken de natuur en hebben een schat aan werkzame stoffen en mineralen die onze gezondheid kunnen bevorderen.