Organisatie

Over Kwintes

Hulp op maat

Wij bieden hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te ontwikkelen. Omdat niemand hetzelfde is, bieden we altijd hulp op maat. Wij kijken goed naar wat je zelf kunt en wilt. De ondersteuning die wij bieden is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is. Het aanbod en de diensten van Kwintes bevinden zich in meer dan 50 gemeenten verspreid over de provincies Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland, Friesland en Gelderland.

Doelgroep

Wij bieden zorg op maat aan een brede doelgroep. Mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en/of  (tijdelijke) psychosociale problemen. Vaak in combinatie met een acute, tijdelijke of blijvende huisvestingsvraag. Het gaat om mensen die zonder belgeleiding niet zelfstandig kunnen leven en wonen. Dat is vaak complex en kan bestaan uit een combinatie van verslaving, autisme, huiselijk geweld, dakloos zijn of een forensische maatregel.