Organisatie

Over Inloophuis Passie

Missie: Inloophuis Passie is een ontmoetingsplaats voor alle mensen met kanker en hun naasten in Lelystad en omgeving. Wij bieden hen een plek waar zij in alle openheid zichzelf mogen zijn, erkend en gehoord worden, elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor ondersteuning.

Onze visie: Het in alle openheid kunnen uiten, delen en ervaren van gevoelens en gedachten kan een positieve invloed hebben op de kwaliteit van leven bij kanker.

Wij bieden workshops aan dat gericht is op creativiteit, ontspanning en informatief. Onze gastvrouwen/heren zijn verplicht om aan de cursus deel te nemen die wordt georganiseerd door de IPSO dat is de overkoepelende organisatie van alle inloophuizen in Nederland.

Ben jij diegene die goed kan luisteren, geen advies geeft en empathie heeft voor onze doelgroep. Schrijf dan een mail met je motivatie wat het maakt dat jij ons team wil versterken.

Inloophuis Passie heeft een gezellig team van vrijwilligers. Regelmatig wordt er iets georganiseerd voor onze vrijwilligers. Dat kan zijn om iets gezelligs met elkaar te doen voor de teamspirit maar er worden ook teamoverleggen en  intervisies georganiseerd. Voel je welkom om te schrijven voor een gesprek en/of om een afspraak te maken om kennis te maken met het inloophuis