Organisatie

Over Depressie Vereniging

De Depressie Vereniging is er voor mensen met een depressie en hun naasten. Wij hebben een groeiend ledenbestand, timmerenhard aan de weg om kennis met belangstellenden te delen en de dienstverlening verder te verbeteren.
Wij organiseren informatie- en discussiebijeenkomsten en publiceren wetenschappelijke kennis. Daarnaast werkt de Depressie Vereniging aan de verdere verbetering van het lotgenotencontact.

De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars en is nauw verbonden met voor academische (kennis)centra die gespecialiseerd zijn in depressie. Daarnaast is de Depressie Vereniging het aanspreekpunt voor behandelaars en werkgeversorganisaties.