Welzijn Lelystad verbindt mensen met elkaar. Mensen die een steuntje in de rug nodig hebben brengen we in contact met mensen die graag de helpende hand uitsteken. Ons doel is om de betrokkenheid tussen de inwoners onderling te versterken, waardoor er een veerkrachtige samenleving ontstaat. Een samenleving waarin iedereen meedoet.

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Lokale netwerken en voorzieningen helpen ons hiermee.
Welzijn Lelystad zit overal in de stad. We kennen de mensen, de stadsdelen, de wijken en buurten. We weten de weg in de stad en we verkennen nieuwe paden. Samenwerken en afstemmen met andere partners in de keten van zorg en welzijn is van groot belang. Ook hier geldt de kracht van verbinden en versterken.’’

Gedrag vanuit missie
De missie Verbinden en Versterken veronderstelt een specifiek gedrag bij een ieder die werkt bij onze organisatie, hetzij in loondienst, vrijwillig of als stagiair. Met de gedragscode dragen wij normen en waarden uit en zijn wij bewust van ons gedrag ook buiten werktijd om.

Gedrag vanuit de missie ‘Verbinden en Versterken’ betekent:
– Dienstbaarheid en respectvolle bejegening naar alle partijen
– Bejegening partners op grond van gelijkheid
– Onpartijdigheid
– Betrouwbaarheid
– Professionaliteit

Download hier de gehele Gedragscode en ongewenste omgangsregeling .

Ons vrijwilligersbeleid wordt jaarlijks, door onder andere vrijwilligers zelf, onder de loep genomen en waar nodig aangepast. Het document Vrijwilligersbeleid 2021 is openbaar en kan via deze link worden bekeken.